martes, 14 de marzo de 2017

[Info] 170314 IME Thailand: Kim Jaejoong Rebirth of J en Bangkok: Reglas, ganadores & Conferencia de Prensa


 

170314 IME Thailand Facebook:

ด้วยเหตุผลทางด้านลิขสิทธิ์, ระเบียบของสถานที่จัดงาน ตลอดจนความสะดวก และความปลอดภัยของผู้ที่อยู่ในงานทุกคน จึงขอเรียนชี้แจงกฎระเบียบการเข้าชมงาน 2017 KIM JAE JOONG ASIA TOUR in BANGKOK ‘The REBIRTH of J’ วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ณ อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก ประตูเปิด 17.00 น. ดังนี้
Debido a los derechos de autor y regulación del lugar asi también para que todos  la pasen bien en el concierto, estamos anunciando las reglas para el 2017 KIM JAE JOONG ASIA TOUR en BANGKOK ‘The REBIRTH of J’ del 18 de marzo del 2017 en el Indoor Stadium Huamark apertura de las puertas a las 17.00 PM;
1. ห้ามบันทึกภาพนิ่ง, วิดีโอ, เสียง และไลฟ์สด(ถ่ายทอดสด) ตลอดการชมงาน ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ, กล้องถ่ายรูป, กล้องวิดีโอ, แท็บเล็ต และอุปกรณ์บันทึกภาพ และเสียงอื่นๆ (โทรศัพท์มือถือเข้างานได้ แต่ห้ามถ่ายรูป, วิดีโอ และไลฟ์ภาพ/เสียง)
1. Foto, video, grabación de audio y transmisión en vivo a través de las redes sociales estan fuertemente prohibidas sin importar que sean de un celular, cámaras, tablets y otros dispositivos.
*หากมีการฝ่าฝืนระเบียบข้างต้น ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบภาพ วิดีโอ และเสียงที่บันทึกไว้ รวมถึงเชิญผู้ฝ่าฝืนออกจากงานทันที
*Si se produce una infracción, nos reservamos el derecho de eliminar las imágenes, vídeos y audios y pedirle al infractor que salga del concierto inmediatamente.
2. ห้ามนำไม้เซลฟี่, กล้องถ่ายรูป, กล้องวิดีโอ, กล้องโพลารอยด์, แท็บเล็ต (ที่มีขนาดหน้าจอตั้งแต่ 7 นิ้วขึ้นไป), เลนส์ต่างๆ ที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์บันทึกภาพ และเสียงอื่นๆ เข้างาน โดยบริเวณหน้างานจะมีจุดรับฝากอุปกรณ์ดังกล่าวให้แต่ทีมงานจะไม่รับผิดชอบต่อการเสียหาย ดังนั้น ขอความร่วมมือไม่นำอุปกรณ์ดังกล่าวมางานเพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน
2. Los monopodios Selfie, cámaras, cámaras de video, cámaras polaroid, tablets (con pantalla de más de 7 pulgadas), Clip Lens y otros dispositivos de grabación no se permiten en el concierto. Tendremos un punto de depósito para que deposites esos dispositivos. Sin embargo, no somos responsables de los daños a los dispositivos. Por lo tanto, les recomendamos firmemente que no los traigan al lugar.
3. ห้ามนำแท่งไฟ และป้ายไฟทุกชนิดเข้างาน ยกเว้นของออฟฟิเชียลจากทาง C-Jes (แท่งไฟสีแดงเท่านั้น) โดยบริเวณประตูทางเข้าจะมีโต๊ะสำหรับวางสิ่งของก่อนเข้างานเท่านั้น ไม่ได้เป็นการรับฝากของ
3. Light sticks o Placas LED no son permitidas en el Concierto, excepto los GOODS OFICIALES de C-Jes [Light Sticks solo del color ROJO]. Tendremos una mesa para dejar esos artículos  antes de que ingersen al concierto. Tenga en cuenta que este no es el punto de depósito.
4. ห้ามนำเก้าอี้พับ, บันไดขนาดเล็ก, กระบองลม, ลูกโป่ง, ลูกบอล, นกหวีด, แตร, โทรโข่ง, ป้ายกระดาษขนาดเกิน A4 และแบนเนอร์ทุกชนิดเข้างาน โดยบริเวณประตูทางเข้าจะมีโต๊ะสำหรับวางสิ่งของก่อนเข้างานเท่านั้น ไม่ได้เป็นการรับฝากของ
4. Silla plegable, palillos con globos, los globos, los cuernos, los megafonos, un papel más grande que A4 y cualquier clase de banderas no se permitirá en el concierto. Tendremos una  mesa para dejar estos artículos antes de que ingresen al concierto. Tenga en cuenta que no es el punto de depósito.
5. ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิดเข้างาน
5. Cualquier tipo de comida y bebida no están permitidas en el lugar.
6. ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สารเสพติด อาวุธ วัตถุมีคม วัตถุระเบิด และวัตถุอันตรายอื่นๆ เข้างาน
6.Bebidas alcohólicas, drogas, armas, explosivos y cualquier otro elemento peligroso no están permitidos en el concierto.
7. ใช้บัตรพลาสติกในการเข้างาน และสามารถแลกรับบัตรพลาสติก พร้อมรับ Official Poster ฟรีทุกที่นั่ง ได้ที่บูธรับบัตรบริเวณหน้างานแสดง ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
7. La entrada es necesario para entrar al concierto. Puedes obtenerla la entrada oficial y el póster en el sector de ventas del lugar del concierto a partir de las 13.00 horas.
9. บริเวณหน้างานมีหน่วยปฐมพยาบาลคอยให้บริการจนจบการแสดง หากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทั้งด้านใน และรอบๆ งานเพื่ออำนวยความสะดวกไปยังจุดปฐมพยาบาล
9. Tenemos una zona de primeros auxilios que te apoyará hasta que termine el concierto. Si necesitas ayuda, pídale a nuestro straff en el concierto que te lleven al área de primeros auxilios.
10. มีจุดรับฝากของให้ศิลปินบริเวณหน้างาน
10. Hay un sector para aceptar regalos para el artista.
#KimJaeJoong #iMeThailand #iMeAsia#TheREBIRTHofJinBKK
.

170306 IME Thailand Facebook:


Anuncio: Privilegios especiales para los que compren las entradas para el 2017 KIM JAE JOONG ASIA TOUR in BANGKOK ‘The REBIRTH of J’ detalles abajo;
1. Todas las entradas vienen con póster
2. Todas las entradas participaran en un loteria para obtener un póster autografiado, 50 fans en total.
– Precio de la entradas 5,800 Baht agregará que 25 entradas obtengan un póster autografiado
– Precio de la entrada 4,800 Baht will add to random 10 tickets to get Autograph Poster.
Precio de la entrada 3,800 Baht will add to random 5 tickets to get Autograph Poster.
Precio de la entrada 2,800 Baht will add to random 5 tickets to get Autograph Poster.
Precio de la entrada 1,800 Baht will add to random 5 tickets to get Autograph Poster.
3. Privilegios especiales: Al azar 200 fans asistiran a la conferencia de prensa.
– Ticket Price 5,800 Baht will add to random 125 tickets.
– Ticket Price 4,800 Baht will add to random 50 tickets.
– Ticket Price 3,800 Baht will add to random 25 tickets.
*La conferencia de prensa se l levará acabo el 18 de marzo de 2017 comenzará a las 12.30 P.M. en  Eden piso 1, Central World y más detalles se anunciarán pronto. *
Anuncio de las fans afortunada el martes 14 de marzo de 2017 a las 13.00 P.M.
ประกาศเพิ่มสิทธิพิเศษ สำหรับแฟนๆ ที่ซื้อบัตรคอนเสิร์ตงาน
2017 KIM JAE JOONG ASIA TOUR in BANGKOK ‘The REBIRTH of J’ ตามรายละเอียดดังนี้
สิทธิพิเศษ: สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรทุกราคาจะได้รับ Poster Official ฟรีทุกที่นั่ง และมีสิทธิ์ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับ โปสเตอร์พร้อมลายเซ็น คิมแจจุง (รับกับทีมงาน) จำนวน 50 ใบ รายละเอียดดังนี้
– บัตรราคา 5,800 บาท ได้รับสิทธิ์สุ่มเป็นผู้โชคดีทั้งหมด 25 ใบ
– บัตรราคา 4,800 บาท ได้รับสิทธิ์สุ่มเป็นผู้โชคดีทั้งหมด 10 ใบ
– บัตรราคา 3,800 บาท ได้รับสิทธิ์สุ่มเป็นผู้โชคดีทั้งหมด 5 ใบ
– บัตรราคา 2,800 บาท ได้รับสิทธิ์สุ่มเป็นผู้โชคดีทั้งหมด 5 ใบ
– บัตรราคา 1,800 บาท ได้รับสิทธิ์สุ่มเป็นผู้โชคดีทั้งหมด 5 ใบ
และเพิ่มสิทธิ์เข้าชมงานแถลงข่าวทั้งหมด 200 สิทธิ์ รายละเอียดดังนี้
– บัตรราคา 5,800 บาท ได้รับสิทธิ์สุ่มเป็นผู้โชคดีทั้งหมด 125 สิทธิ์
– บัตรราคา 4,800 บาท ได้รับสิทธิ์สุ่มเป็นผู้โชคดีทั้งหมด 50 สิทธิ์
– บัตรราคา 3,800 บาท ได้รับสิทธิ์สุ่มเป็นผู้โชคดีทั้งหมด 25 สิทธิ์
*งานแถลงข่าวจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 12.30 น. ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ส่วนรายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง*
ติดตามรายชื่อผู้โชคดีที่จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เหล่านี้ได้ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น.
#KimJaeJoong #iMeThailand #iMeAsia #TheREBIRTHofJinBKK
.
Lista de las 200 fans del 2017 KIM JAE JOONG ASIA TOUR in BANGKOK ‘The REBIRTH of J’ que asistiran a la conferencia de prensa, mira los ganadores:

.
Lista de las 50 fans afortunadas para el 2017 KIM JAE JOONG ASIA TOUR en BANGKOK ‘The REBIRTH of J’ que ganaron el pòster autografiado:

Credit: iME Thailand 1, 2, 3, 4
Shared by: JYJ3  + YooSuStorm.Net
Traducción al español: G-Elle@YooSuStorm.Net

No hay comentarios: